Premena US barelov na metre kubické, barel na m3.

Koeficientom premeny je 0.158987289125; teda 1 US barel = 0.158987289125 metra kubického. Inými slovami údaj v barel delíme 6.289811 aby sme dostali údaj v m3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 barel je koľko m3? alebo premeňte barel na m3. Prepočet barel na m3.

Výsledok premeny:

1 barel = 0.15899 m3

1 US barel je 0.15899 metra kubického.


barel
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)