Premena US barelov na metre kubické, barel na m3.

Koeficientom premeny je 0.158987289125; teda 1 US barel = 0.158987289125 metra kubického. Inými slovami údaj v barel delíme 6.289811 aby sme dostali údaj v m3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 barel je koľko m^3?

barel

Výsledok premeny:

0 barel = 0 m3

0 US barelov je 0 metrov kubických.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)