Premena centilitrov na centimetre kubické, cl na cm3.

Koeficientom premeny je 10; teda 1 centiliter = 10 centimetrov kubických. Inými slovami údaj v cl násobíme 10 aby sme dostali údaj v cm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 cl je koľko cm^3?

cl

Výsledok premeny:

0 cl = 0 cm3

0 centilitrov je 0 centimetrov kubických.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)