Premena centilitrov na centimetre kubické, cl na cm3.

Koeficientom premeny je 10; teda 1 centiliter = 10 centimetrov kubických. Inými slovami údaj v cl násobíme 10 aby sme dostali údaj v cm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 cl je koľko cm3? alebo premeňte cl na cm3. Prepočet cl na cm3.

Výsledok premeny:

1 cl = 10 cm3

1 centiliter je 10 centimetrov kubických.


cl
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)