Premena centilitrov na decilitre, cl na dl.

Koeficientom premeny je 0.1; teda 1 centiliter = 0.1 decilitra. Inými slovami údaj v cl delíme 10 aby sme dostali údaj v dl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 cl je koľko dl? alebo premeňte cl na dl. Prepočet cl na dl.

Výsledok premeny:

1 cl = 0.1 dl

1 centiliter je 0.1 decilitra.


cl
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)