Premena centilitrov na litre, cl na l.

Koeficientom premeny je 0.01; teda 1 centiliter = 0.01 litra. Inými slovami údaj v cl delíme 100 aby sme dostali údaj v l. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 cl je koľko l? alebo premeňte cl na l. Prepočet cl na l.

Výsledok premeny:

1 cl = 0.01 l

1 centiliter je 0.01 litra.


cl
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)