Premena centimetrov kubických na decilitre, cm3 na dl.

Koeficientom premeny je 0.01; teda 1 centimeter kubický = 0.01 decilitra. Inými slovami údaj v cm3 delíme 100 aby sme dostali údaj v dl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 cm^3 je koľko dl?

cm3

Výsledok premeny:

0 cm3 = 0 dl

0 centimetrov kubických je 0 decilitrov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)