Premena centimetrov kubických na decimetre kubické, cm3 na dm3.

Koeficientom premeny je 0.001; teda 1 centimeter kubický = 0.001 decimetra kubického. Inými slovami údaj v cm3 delíme 1000 aby sme dostali údaj v dm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 cm^3 je koľko dm^3?

cm3

Výsledok premeny:

0 cm3 = 0 dm3

0 centimetrov kubických je 0 decimetrov kubických.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)