Premena centimetrov kubických na palce kubické, cm3 na inch3.

Koeficientom premeny je 0.0610237440947; teda 1 centimeter kubický = 0.0610237440947 palca kubického. Inými slovami údaj v cm3 delíme 16.387064 aby sme dostali údaj v inch3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 cm3 je koľko inch3? alebo premeňte cm3 na inch3. Prepočet cm3 na inch3.

Výsledok premeny:

1 cm3 = 0.06102 inch3

1 centimeter kubický je 0.06102 palca kubického.


cm3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)