Premena centimetrov kubických na milimetre kubické, cm3 na mm3.

Koeficientom premeny je 1000; teda 1 centimeter kubický = 1000 milimetrov kubických. Inými slovami údaj v cm3 násobíme 1000 aby sme dostali údaj v mm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 cm3 je koľko mm3? alebo premeňte cm3 na mm3. Prepočet cm3 na mm3.

Výsledok premeny:

1 cm3 = 1000 mm3

1 centimeter kubický je 1000 milimetrov kubických.


cm3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)