Premena decilitrov na centilitre, dl na cl.

Koeficientom premeny je 10; teda 1 deciliter = 10 centilitrov. Inými slovami údaj v dl násobíme 10 aby sme dostali údaj v cl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 dl je koľko cl?

dl

Výsledok premeny:

0 dl = 0 cl

0 decilitrov je 0 centilitrov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)