Premena decilitrov na centilitre, dl na cl.

Koeficientom premeny je 10; teda 1 deciliter = 10 centilitrov. Inými slovami údaj v dl násobíme 10 aby sme dostali údaj v cl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 dl je koľko cl? alebo premeňte dl na cl. Prepočet dl na cl.

Výsledok premeny:

1 dl = 10 cl

1 deciliter je 10 centilitrov.


dl
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)