Premena decilitrov na hektolitre, dl na hl.

Koeficientom premeny je 0.001; teda 1 deciliter = 0.001 hektolitra. Inými slovami údaj v dl delíme 1000 aby sme dostali údaj v hl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 dl je koľko hl? alebo premeňte dl na hl. Prepočet dl na hl.

Výsledok premeny:

1 dl = 0.001 hl

1 deciliter je 0.001 hektolitra.


dl
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)