Premena jednotiek objemu

Vložte objem ako číslo a zvoľte jednotky z ktorej a na ktorú sa má premena jednotiek vykonať.

Výsledok premeny:

1 dl = 100 ml

1 deciliter je 100 mililitrov.

1 dl = 10 cl

1 deciliter je 10 centilitrov.

1 dl = 0.1 l

1 deciliter je 0.1 litra.

1 dl = 0.001 hl

1 deciliter je 0.001 hektolitra.

1 dl = 100000 mm3

1 deciliter je 100000 milimetrov kubických.

1 dl = 100 cm3

1 deciliter je 100 centimetrov kubických.

1 dl = 0.1 dm3

1 deciliter je 0.1 decimetra kubického.

1 dl = 0.0001 m3

1 deciliter je 0.0001 metra kubického.

1 dl = 0 km3

1 deciliter je 0 kilometrov kubických.

1 dl = 0.02642 gal

1 deciliter je 0.02642 US galóna.

1 dl = 6.10237 inch3

1 deciliter je 6.10237 palca kubického.

1 dl = 0.003531 ft3

1 deciliter je 0.003531 ft (stôp) kubického.

1 dl = 0.00062898 barel

1 deciliter je 0.00062898 US barela.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Priame premeny jednotiek: ml na cl; ml na dl; ml na l; ml na mm3; ml na cm3; ml na dm3; ml na inch3; cl na ml; cl na dl; cl na l; cl na cm3; cl na dm3; cl na gal; cl na inch3; dl na ml; dl na cl; dl na l; dl na hl; dl na cm3; dl na dm3; dl na gal; dl na inch3; dl na ft3; l na ml; l na cl; l na dl; l na hl; l na cm3; l na dm3; l na m3; l na gal; l na inch3; l na ft3; l na barel; hl na dl; hl na l; hl na dm3; hl na m3; hl na gal; hl na ft3; hl na barel; mm3 na ml; mm3 na cm3; cm3 na ml; cm3 na cl; cm3 na dl; cm3 na l; cm3 na mm3; cm3 na dm3; cm3 na inch3; dm3 na ml; dm3 na cl; dm3 na dl; dm3 na l; dm3 na hl; dm3 na cm3; dm3 na m3; dm3 na gal; dm3 na inch3; dm3 na ft3; dm3 na barel; m3 na l; m3 na hl; m3 na dm3; m3 na gal; m3 na ft3; m3 na barel; gal na cl; gal na dl; gal na l; gal na hl; gal na dm3; gal na m3; gal na inch3; gal na ft3; gal na barel; inch3 na ml; inch3 na cl; inch3 na dl; inch3 na l; inch3 na cm3; inch3 na dm3; inch3 na gal; ft3 na dl; ft3 na l; ft3 na hl; ft3 na dm3; ft3 na m3; ft3 na gal; ft3 na barel; barel na l; barel na hl; barel na dm3; barel na m3; barel na gal; barel na ft3;