Premena decimetrov kubických na centilitre, dm3 na cl.

Koeficientom premeny je 100; teda 1 decimeter kubický = 100 centilitrov. Inými slovami údaj v dm3 násobíme 100 aby sme dostali údaj v cl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 90 dm3 je koľko cl? alebo premeňte dm3 na cl. Prepočet dm3 na cl.

dm3

Výsledok premeny:

1 dm3 = 100 cl

1 decimeter kubický je 100 centilitrov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)