Premena decimetrov kubických na centimetre kubické, dm3 na cm3.

Koeficientom premeny je 1000; teda 1 decimeter kubický = 1000 centimetrov kubických. Inými slovami údaj v dm3 násobíme 1000 aby sme dostali údaj v cm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 dm^3 je koľko cm^3?

dm3

Výsledok premeny:

0 dm3 = 0 cm3

0 decimetrov kubických je 0 centimetrov kubických.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)