Premena decimetrov kubických na centimetre kubické, dm3 na cm3.

Koeficientom premeny je 1000; teda 1 decimeter kubický = 1000 centimetrov kubických. Inými slovami údaj v dm3 násobíme 1000 aby sme dostali údaj v cm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 dm3 je koľko cm3? alebo premeňte dm3 na cm3. Prepočet dm3 na cm3.

Výsledok premeny:

1 dm3 = 1000 cm3

1 decimeter kubický je 1000 centimetrov kubických.


dm3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)