Premena decimetrov kubických na ft (stopy) kubické, dm3 na ft3.

Koeficientom premeny je 0.0353146667; teda 1 decimeter kubický = 0.0353146667 ft (stôp) kubického. Inými slovami údaj v dm3 delíme 28.31684660923 aby sme dostali údaj v ft3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 90 dm3 je koľko ft3? alebo premeňte dm3 na ft3. Prepočet dm3 na ft3.

dm3

Výsledok premeny:

1 dm3 = 0.03531 ft3

1 decimeter kubický je 0.03531 ft (stôp) kubického.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)