Premena decimetrov kubických na US galóny, dm3 na gal.

Koeficientom premeny je 0.264172052358; teda 1 decimeter kubický = 0.264172052358 US galóna. Inými slovami údaj v dm3 delíme 3.785411784 aby sme dostali údaj v gal. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 dm3 je koľko gal? alebo premeňte dm3 na gal. Prepočet dm3 na gal.

Výsledok premeny:

1 dm3 = 0.26417 gal

1 decimeter kubický je 0.26417 US galóna.


dm3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)