Premena decimetrov kubických na hektolitre, dm3 na hl.

Koeficientom premeny je 0.01; teda 1 decimeter kubický = 0.01 hektolitra. Inými slovami údaj v dm3 delíme 100 aby sme dostali údaj v hl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 90 dm3 je koľko hl? alebo premeňte dm3 na hl. Prepočet dm3 na hl.

dm3

Výsledok premeny:

1 dm3 = 0.01 hl

1 decimeter kubický je 0.01 hektolitra.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)