Premena decimetrov kubických na litre, dm3 na l.

Koeficientom premeny je 1; teda 1 decimeter kubický = 1 liter. Inými slovami údaj v dm3 násobíme 1 aby sme dostali údaj v l. Koeficient prevodu je 1, to znamená že objem uvedený v dm3 je numericky zhodný ako vyjadrený v l. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 dm3 je koľko l? alebo premeňte dm3 na l. Prepočet dm3 na l.

Výsledok premeny:

1 dm3 = 1 l

1 decimeter kubický je 1 liter.


dm3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)