Premena ft (stôp) kubických na US barely, ft3 na barel.

Koeficientom premeny je 0.178107613288; teda 1 ft (stopa) kubický = 0.178107613288 US barela. Inými slovami údaj v ft3 delíme 5.61458312499 aby sme dostali údaj v barel. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft3 je koľko barel? alebo premeňte ft3 na barel. Prepočet ft3 na barel.

Výsledok premeny:

1 ft3 = 0.17811 barel

1 ft (stopa) kubický je 0.17811 US barela.


ft3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)