Premena ft (stôp) kubických na decilitre, ft3 na dl.

Koeficientom premeny je 283.168466092; teda 1 ft (stopa) kubický = 283.168466092 decilitra. Inými slovami údaj v ft3 násobíme 283.168466092 aby sme dostali údaj v dl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft3 je koľko dl? alebo premeňte ft3 na dl. Prepočet ft3 na dl.

Výsledok premeny:

1 ft3 = 283.168466 dl

1 ft (stopa) kubický je 283.168466 decilitra.


ft3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)