Premena ft (stôp) kubických na US galóny, ft3 na gal.

Koeficientom premeny je 7.48051948507; teda 1 ft (stopa) kubický = 7.48051948507 US galóna. Inými slovami údaj v ft3 násobíme 7.48051948507 aby sme dostali údaj v gal. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 ft^3 je koľko gal?

ft3

Výsledok premeny:

0 ft3 = 0 gal

0 ft (stôp) kubických je 0 US galónov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)