Premena US galónov na US barely, gal na barel.

Koeficientom premeny je 1/42; teda 1 US galón = 0.023809524678533 US barela. Inými slovami údaj v gal delíme 41.999998467068 aby sme dostali údaj v barel. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 90 gal je koľko barel? alebo premeňte gal na barel. Prepočet gal na barel.

gal

Výsledok premeny:

1 gal = 0.02381 barel

1 US galón je 0.02381 US barela.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)