Premena US galónov na US barely, gal na barel.

Koeficientom premeny je 0.0238095246785; teda 1 US galón = 0.0238095246785 US barela. Inými slovami údaj v gal delíme 41.9999984671 aby sme dostali údaj v barel. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 gal je koľko barel?

gal

Výsledok premeny:

0 gal = 0 barel

0 US galónov je 0 US barelov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)