Premena US galónov na centilitre, gal na cl.

Koeficientom premeny je 378.5411784; teda 1 US galón = 378.5411784 centilitra. Inými slovami údaj v gal násobíme 378.5411784 aby sme dostali údaj v cl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 gal je koľko cl? alebo premeňte gal na cl. Prepočet gal na cl.

Výsledok premeny:

1 gal = 378.541178 cl

1 US galón je 378.541178 centilitra.


gal
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)