Premena US galónov na decilitre, gal na dl.

Koeficientom premeny je 37.85411784; teda 1 US galón = 37.85411784 decilitra. Inými slovami údaj v gal násobíme 37.85411784 aby sme dostali údaj v dl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 gal je koľko dl?

gal

Výsledok premeny:

0 gal = 0 dl

0 US galónov je 0 decilitrov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)