Premena US galónov na decimetre kubické, gal na dm3.

Koeficientom premeny je 3.785411784; teda 1 US galón = 3.785411784 decimetre kubické. Inými slovami údaj v gal násobíme 3.785411784 aby sme dostali údaj v dm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 gal je koľko dm3? alebo premeňte gal na dm3. Prepočet gal na dm3.

Výsledok premeny:

1 gal = 3.78541 dm3

1 US galón je 3.78541 decimetre kubické.


gal
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)