Premena US galónov na hektolitre, gal na hl.

Koeficientom premeny je 0.03785411784; teda 1 US galón = 0.03785411784 hektolitra. Inými slovami údaj v gal delíme 26.4172052358 aby sme dostali údaj v hl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 gal je koľko hl?

gal

Výsledok premeny:

0 gal = 0 hl

0 US galónov je 0 hektolitrov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)