Premena US galónov na palce kubické, gal na inch3.

Koeficientom premeny je 231; teda 1 US galón = 231 palcov kubických. Inými slovami údaj v gal násobíme 231 aby sme dostali údaj v inch3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 gal je koľko inch3? alebo premeňte gal na inch3. Prepočet gal na inch3.

Výsledok premeny:

1 gal = 231 inch3

1 US galón je 231 palcov kubických.


gal
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)