Premena US galónov na litre, gal na l.

Koeficientom premeny je 3.785411784; teda 1 US galón = 3.785411784 litre. Inými slovami údaj v gal násobíme 3.785411784 aby sme dostali údaj v l. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 gal je koľko l? alebo premeňte gal na l. Prepočet gal na l.

Výsledok premeny:

1 gal = 3.78541 l

1 US galón je 3.78541 litre.


gal
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)