Premena US galónov na metre kubické, gal na m3.

Koeficientom premeny je 0.003785411784; teda 1 US galón = 0.003785411784 metra kubického. Inými slovami údaj v gal delíme 264.172052358 aby sme dostali údaj v m3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 gal je koľko m3? alebo premeňte gal na m3. Prepočet gal na m3.

Výsledok premeny:

1 gal = 0.003785 m3

1 US galón je 0.003785 metra kubického.


gal
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)