Premena hektolitrov na US barely, hl na barel.

Koeficientom premeny je 0.6289811; teda 1 hektoliter = 0.6289811 US barela. Inými slovami údaj v hl delíme 1.58987289125 aby sme dostali údaj v barel. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 hl je koľko barel? alebo premeňte hl na barel. Prepočet hl na barel.

Výsledok premeny:

1 hl = 0.62898 barel

1 hektoliter je 0.62898 US barela.


hl
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)