Premena hektolitrov na decilitre, hl na dl.

Koeficientom premeny je 1000; teda 1 hektoliter = 1000 decilitrov. Inými slovami údaj v hl násobíme 1000 aby sme dostali údaj v dl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 90 hl je koľko dl? alebo premeňte hl na dl. Prepočet hl na dl.

hl

Výsledok premeny:

1 hl = 1000 dl

1 hektoliter je 1000 decilitrov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)