Premena hektolitrov na US galóny, hl na gal.

Koeficientom premeny je 26.4172052358; teda 1 hektoliter = 26.4172052358 US galóna. Inými slovami údaj v hl násobíme 26.4172052358 aby sme dostali údaj v gal. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 hl je koľko gal? alebo premeňte hl na gal. Prepočet hl na gal.

Výsledok premeny:

1 hl = 26.41721 gal

1 hektoliter je 26.41721 US galóna.


hl
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)