Premena hektolitrov na litre, hl na l.

Koeficientom premeny je 100; teda 1 hektoliter = 100 litrov. Inými slovami údaj v hl násobíme 100 aby sme dostali údaj v l. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 hl je koľko l? alebo premeňte hl na l. Prepočet hl na l.

Výsledok premeny:

1 hl = 100 l

1 hektoliter je 100 litrov.


hl
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)