Premena palcov kubických na centimetre kubické, inch3 na cm3.

Koeficientom premeny je 16.387064; teda 1 palec kubický = 16.387064 centimetra kubického. Inými slovami údaj v inch3 násobíme 16.387064 aby sme dostali údaj v cm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 inch^3 je koľko cm^3?

inch3

Výsledok premeny:

0 inch3 = 0 cm3

0 palcov kubických je 0 centimetrov kubických.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)