Premena palcov kubických na decilitre, inch3 na dl.

Koeficientom premeny je 0.16387064; teda 1 palec kubický = 0.16387064 decilitra. Inými slovami údaj v inch3 delíme 6.10237440947 aby sme dostali údaj v dl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 inch3 je koľko dl? alebo premeňte inch3 na dl. Prepočet inch3 na dl.

Výsledok premeny:

1 inch3 = 0.16387 dl

1 palec kubický je 0.16387 decilitra.


inch3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)