Premena palcov kubických na US galóny, inch3 na gal.

Koeficientom premeny je 1/231; teda 1 palec kubický = 0.004329004329 US galóna. Inými slovami údaj v inch3 delíme 231 aby sme dostali údaj v gal. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 inch3 je koľko gal? alebo premeňte inch3 na gal. Prepočet inch3 na gal.

Výsledok premeny:

1 inch3 = 0.004329 gal

1 palec kubický je 0.004329 US galóna.


inch3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)