Premena palcov kubických na litre, inch3 na l.

Koeficientom premeny je 0.016387064; teda 1 palec kubický = 0.016387064 litra. Inými slovami údaj v inch3 delíme 61.0237440947 aby sme dostali údaj v l. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 inch3 je koľko l? alebo premeňte inch3 na l. Prepočet inch3 na l.

Výsledok premeny:

1 inch3 = 0.01639 l

1 palec kubický je 0.01639 litra.


inch3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)