Premena litrov na US barely, l na barel.

Koeficientom premeny je 0.006289811; teda 1 liter = 0.006289811 US barela. Inými slovami údaj v l delíme 158.987289125 aby sme dostali údaj v barel. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 l je koľko barel? alebo premeňte l na barel. Prepočet l na barel.

Výsledok premeny:

1 l = 0.00629 barel

1 liter je 0.00629 US barela.


l
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)