Premena litrov na centimetre kubické, l na cm3.

Koeficientom premeny je 1000; teda 1 liter = 1000 centimetrov kubických. Inými slovami údaj v l násobíme 1000 aby sme dostali údaj v cm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 l je koľko cm3? alebo premeňte l na cm3. Prepočet l na cm3.

Výsledok premeny:

1 l = 1000 cm3

1 liter je 1000 centimetrov kubických.


l
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)