Premena litrov na decilitre, l na dl.

Koeficientom premeny je 10; teda 1 liter = 10 decilitrov. Inými slovami údaj v l násobíme 10 aby sme dostali údaj v dl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 l je koľko dl? alebo premeňte l na dl. Prepočet l na dl.

Výsledok premeny:

1 l = 10 dl

1 liter je 10 decilitrov.


l
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)