Premena litrov na ft (stopy) kubické, l na ft3.

Koeficientom premeny je 0.0353146667; teda 1 liter = 0.0353146667 ft (stôp) kubického. Inými slovami údaj v l delíme 28.3168466092 aby sme dostali údaj v ft3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 l je koľko ft3? alebo premeňte l na ft3. Prepočet l na ft3.

Výsledok premeny:

1 l = 0.03531 ft3

1 liter je 0.03531 ft (stôp) kubického.


l
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)