Premena litrov na palce kubické, l na inch3.

Koeficientom premeny je 61.0237440947; teda 1 liter = 61.0237440947 palca kubického. Inými slovami údaj v l násobíme 61.0237440947 aby sme dostali údaj v inch3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 l je koľko inch3? alebo premeňte l na inch3. Prepočet l na inch3.

Výsledok premeny:

1 l = 61.02374 inch3

1 liter je 61.02374 palca kubického.


l
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)