Premena litrov na palce kubické, l na inch3.

Koeficientom premeny je 61.0237440947; teda 1 liter = 61.0237440947 palca kubického. Inými slovami údaj v l násobíme 61.0237440947 aby sme dostali údaj v inch3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 l je koľko inch^3?

l

Výsledok premeny:

0 l = 0 inch3

0 litrov je 0 palcov kubických.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)