Premena metrov kubických na US barely, m3 na barel.

Koeficientom premeny je 6.289811; teda 1 meter kubický = 6.289811 US barela. Inými slovami údaj v m3 násobíme 6.289811 aby sme dostali údaj v barel. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 m^3 je koľko barel?

m3

Výsledok premeny:

0 m3 = 0 barel

0 metrov kubických je 0 US barelov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)