Premena metrov kubických na decimetre kubické, m3 na dm3.

Koeficientom premeny je 1000; teda 1 meter kubický = 1000 decimetrov kubických. Inými slovami údaj v m3 násobíme 1000 aby sme dostali údaj v dm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 m^3 je koľko dm^3?

m3

Výsledok premeny:

0 m3 = 0 dm3

0 metrov kubických je 0 decimetrov kubických.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)