Premena metrov kubických na ft (stopy) kubické, m3 na ft3.

Koeficientom premeny je 35.3146667; teda 1 meter kubický = 35.3146667 ft (stôp) kubického. Inými slovami údaj v m3 násobíme 35.3146667 aby sme dostali údaj v ft3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 m3 je koľko ft3? alebo premeňte m3 na ft3. Prepočet m3 na ft3.

Výsledok premeny:

1 m3 = 35.31467 ft3

1 meter kubický je 35.31467 ft (stôp) kubického.


m3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)