Premena metrov kubických na hektolitre, m3 na hl.

Koeficientom premeny je 10; teda 1 meter kubický = 10 hektolitrov. Inými slovami údaj v m3 násobíme 10 aby sme dostali údaj v hl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 m3 je koľko hl? alebo premeňte m3 na hl. Prepočet m3 na hl.

Výsledok premeny:

1 m3 = 10 hl

1 meter kubický je 10 hektolitrov.


m3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)