Premena mililitrov na centilitre, ml na cl.

Koeficientom premeny je 0.1; teda 1 mililiter = 0.1 centilitra. Inými slovami údaj v ml delíme 10 aby sme dostali údaj v cl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 ml je koľko cl?

ml

Výsledok premeny:

0 ml = 0 cl

0 mililitrov je 0 centilitrov.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)