Premena mililitrov na centimetre kubické, ml na cm3.

Koeficientom premeny je 1; teda 1 mililiter = 1 centimeter kubický. Inými slovami údaj v ml násobíme 1 aby sme dostali údaj v cm3. Koeficient prevodu je 1, to znamená že objem uvedený v ml je numericky zhodný ako vyjadrený v cm3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ml je koľko cm3? alebo premeňte ml na cm3. Prepočet ml na cm3.

Výsledok premeny:

1 ml = 1 cm3

1 mililiter je 1 centimeter kubický.


ml
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)