Premena milimetrov kubických na mililitre, mm3 na ml.

Koeficientom premeny je 0.001; teda 1 milimeter kubický = 0.001 mililitra. Inými slovami údaj v mm3 delíme 1000 aby sme dostali údaj v ml. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 90 mm3 je koľko ml? alebo premeňte mm3 na ml. Prepočet mm3 na ml.

mm3

Výsledok premeny:

1 mm3 = 0.001 ml

1 milimeter kubický je 0.001 mililitra.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)