Premena metrov za sekundu na ft (stopy) za sekundu, m/s na ft/s.

Koeficientom premeny je 3.2808399; teda 1 meter za sekundu = 3.2808399 ft (stopy) za sekundu. Inými slovami údaj v m/s násobíme 3.2808399 aby sme dostali údaj v ft/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 120 m/s je koľko ft/s? alebo premeňte m/s na ft/s. Prepočet m/s na ft/s.

Výsledok premeny:

100 m/s = 328.08399 ft/s

100 metrov za sekundu je 328.08399 ft (stôp) za sekundu.


m/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)


Premeny jednotiek rýchlosti v slovných úlohách

 • Jazdec
  Jazdec prešiel trať dlhú 13 km za 26 minút, aká bola jeho priemerná rýchlosť?
 • Rovinná
  Rovinná vlna má amplitúdu u0 = 40 cm a frekvenciu f = 10 Hz. Rýchlosť šírenia sa vlny cez prostredie je v = 40 cm. S-1. Vo vzdialenosti x = 10 cm od východiskového bodu má vlna okamžitú výchylku u = 15 cm. Aký čas potrebuje vlna na prebehnutie tejto dráhy
 • Let strmhlav-pád
  Za ako dlho spadne dopravné lietadlo z výšky 10000 m pri rýchlosti 1000 km / hod?
 • Letiská
  Medzi dvoma letiskami je vzdialenosť 3480 km, lietaju pravidelne spoje z letiska 1 startuje lietadlo o 6:30 priemernou rýchlosťou 600km/h. Z letiska 2 o 7:00 lietadlo rýchlosťou 540km/h. Kedy sa stretnú?
 • Vystrelili
  Vystrelili dve pušky z toho istého miesta v intervale 10 minút a 30 sekúnd, ale osoba vo vlaku, ktorá sa blíži k miestu, počuje druhý výstrel 10 minút po prvom. Aká je rýchlosť vlaku (v km/h) za predpokladu, že sa zvuk pohybuje rýchlosťou 340 m/s?
 • Koeficient trenia
  Aká je hmotnosť automobilu, keď sa pohybuje po vodorovnej ceste rýchlosťou v=50 km/h pri výkone motora P=7 kW? Koeficient trenia 0,07
 • Mapa
  Na turistickej mape zhotovené v mierke 1 : 50000 je vzdialenosť dvoch miest po priamej ceste 3,7 cm. Za ako dlho ujdeme túto vzdialenosť na bicykli, ideme ak rýchlosťou 30 km/h? Čas vyjadrite v minútach.
 • Vlak
  Vlak ide rýchlosťou 96 km/h. Od začiatku brzdenia po úplné zastavenie vlaku ubehne 3,3 minút. Ak vlak pri brzdení rovnomerne spomaľuje, vypočítajte vzdialenosť miesta od stanice, v ktorom treba začať brzdiť.
 • Križovatky
  Z križovatky dvoch ulíc, ktoré sú na seba kolmé, vyšli dvaja cyklisti (každý inú ulicou). Jeden išiel rýchlosťou 18km/h a druhý 24km/h. Ako sú od seba vzdialení po a) 6 minútach, b) 15 minútach?
 • Diaľka
  Karol a Eva stojí pred svojím domom, Karol išiel do školy smerom na juh rýchlosťou 5,4 km/h, Eva išla do obchodu na bicykli východným smerom rýchlosťou 21,6 km/h. Ako ďaleko budú od seba za 10 minút?
 • Tlakové
  Tlakové čerpadlo dodá za 1minutu do nádrže na vodu tvaru kvádra 2 metre kubické vody . Koľko vody načerpá za 1 hodinu a ako vysoko siaha voda v nádrži s dĺžkou 7m a šírkou 5 metrov?
 • Ako ďaleko?
  Dve letiská, sú vzdialené 2690 km. Z prvého letiska letí lietadlo rýchlosťou 600 km/h, z druhého letí lietadlo rýchlosťou 780 km/h. Kedy sa stretnú, keď vyletela v 10 hodín? Ako ďaleko od prvého letisko?
 • Svetelný
  Svetelný rok je vzdialenosť, ktorú prekoná svetlo za 1 rok. Koľko je to kilometrov?
 • Kolóna
  Pri vojenskom cvičení vycestovala kolóna z tábora v 5 hodín rýchlosťou 40 km/h. O pol hodiny neskôr bola vyslaná motospojka idúce rýchlosťou 70 km/h. Za ako dlho dostihne motospojka kolónu?
 • Najťažší manéver
  Nákladný automobil o dĺžke 6 m ide rýchlosťou 66 km/h. Predbieha ho motocykel idúci rýchlosťou 20 m/s. Predbiehanie začne 16 m za automobilom a končí 18 m pred automobilom. Ako dlho toto predbiehanie trvá a akú dráhu motocykel pri tom prejde ?


slovné úlohy - viacej »