Premena ft (stôp) za hodinu na milimetre za sekundu, ft/h na mm/s.

Koeficientom premeny je 0.084666666537973; teda 1 ft (stopa) za hodinu = 0.084666666537973 milimetra za sekundu. Inými slovami údaj v ft/h delíme 11.81102364 aby sme dostali údaj v mm/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 10 ft/h je koľko mm/s? alebo premeňte ft/h na mm/s. Prepočet ft/h na mm/s.

Výsledok premeny:

120 ft/h = 10.16 mm/s

120 ft (stôp) za hodinu je 10.16 milimetra za sekundu.


ft/h


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)


Premeny jednotiek rýchlosti v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »